Bardzo pragnę bliskości a partner odsuwa się ode mnie… – Monika Mucha

Coaching & terapia

Bardzo pragnę bliskości a partner odsuwa się ode mnie…

24 października, 2022

Czyli o lękowym stylu przywiązania w relacjach