Nadmierna bliskość jest dla mnie kłopotliwa… – Monika Mucha

Coaching & terapia

Nadmierna bliskość jest dla mnie kłopotliwa…

16 listopada, 2022

Czyli o unikowym stylu przywiązania w relacjach